STOP KNAUF Krupka

Motto: "Je nezbytné politický establishment usvědčovat z pokrytectví a nedemokratičnosti.
Darebáctví nazývat darebáctvím, jak si zasluhuje."


O nás

Jsme občanská iniciativa, která vznikla v důsledku nespokojenosti s náhlým zhoršením kvality životního prostředí v okolí Průmyslové zóny Krupka.

Toto zhoršení způsobuje svým neekologickým chováním společnost Knauf Insulation s r.o. Krupka, která zahájila v květnu roku 2006 zkušební provoz.

Ke zhoršení kvality životního prostředí došlo nejen v Krupce, menším severočeském městě pod Krušnými horami, kde byl závod postaven, ale i v jejím okolí. Město Krupka s 13.000 obyvateli leží mezi 7 km vzdáleným lázeňským městem Teplice a 15 km vzdáleným Ústím nad Labem (10 km od nově budované rekreační zóny Milada nedaleko Trmic u Ústí nad Labem).

Jádrem této iniciativy je petiční výbor, který hájí zájmy více než 1100 lidí města Krupka, kteří se podepsáním petice již v září roku 2006 vyjádříli proti zhoršování životního prostředí, způsobeném společností Knauf Insulation Krupka. Petiční výbor představují čtyři občané - tři z města Krupka a jedna členka je občankou města Teplice.

Dne 10.5.2007 bylo na Ministerstvu vnitra (úsek sdružování) zaregistrováno naše občanského sdružení "Zdraví pro Krupku" (č.j. VS/1-1/67 537/07-R, IČO 28557263).

Kontakt: info@stop-knauf.unas.cz

Logo Nadace VIAV rámci „Rychlých grantů“ přijala a velmi kladně  vyhodnotila  Nadace VIA projekt „Stop zhoršování životního prostředí v Krupce a okolí“, který podalo v prosinci 2007 OS ZpK,  a poukázala mu na účet 43-1253960207/0100 finanční podporu ve výši 20.000 Kč na záslužnou činnost v boji za zdravé životní prostředí. Za podporu velmi děkujeme.Členové petičního výboru (do 10.5.2007) a občanského sdružení "Zdraví pro Krupku" (od 10.5.2007):

Mgr. Miloslava Bačová
občanka města Krupka

Gudrun Čermáková
občanka města Krupka

Ing. Ludmila Drožová
občanka města Teplice

Ing. Pavel Maleček
občan města Krupka (zastupitel)

Nejsme sami - stejný problém s Knauf Insulation mají i v Kalifornii

NO KNAUF
NO KNAUF! - BOYCOTT KNAUF FIBER GLASS